ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಹುದ್ದೆ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
1 ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಝಡ್. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್

ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  
2 ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್‌ ಜೈನ್‌ ಐ.ಎ.ಎಸ್‌

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಜ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್‌ ಇಲಾಖೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕರು  
3 ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ನಜೀರ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  
4 ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು  
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಲ್ಮಾ ಫಿರ್ದೋಸ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು  ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು  
6 ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್.ಸುದರ್ಶನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಕಲ್ಯಾಣ) ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು  
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS