ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ಶ್ರೀ ಎಂ ಸರವಣ  

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 

 

ಮನೋಜ್ ಜೈನ., ಐ ಎ ಎಸ್

ಸರ್ಕಾರದ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ನಜೀರ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

 

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಎಸ್. ಸುದರ್ಶನ್‌ ಕುಮಾರ್‌,

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಕಲ್ಯಾಣ)

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಟಿ,

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಲ್ಮಾ ಫಿರ್ದೋಸ್‌


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಶ್ರೀ ಗೌತಮ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಯು . ಜೈನ್‌‌

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು‌

ಶ್ರೀ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಕಿಲ್ಲೇದಾರ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು‌

 

ಶ್ರೀ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಮರ ಅಳ್ನಾವರ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು‌

 

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ತಂಗಾ

ನಿರ್ದೇಶಕರು‌

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS